Bảng giá Cloud Hosting
AN - CH1
165.000
VNĐ/tháng
CPU
1 Core
Memory
1GB
SSD
20GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Không áp dụng
Zpanel
Miễn phí
AN - CH2
363.000
VNĐ/tháng
CPU
2 Core
Memory
2GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
AN - CH3
550.000
VNĐ/tháng
CPU
3 Core
Memory
3GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
AN - CH4
1.320.000
VNĐ/tháng
CPU
4 Core
Memory
4GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
AN - CH5
1.562.000
VNĐ/tháng
CPU
5 Core
Memory
5GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
AN - CH6
1.925.000
VNĐ/tháng
CPU
6 Core
Memory
6GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
AN - CH7
4.125.000
VNĐ/tháng
CPU
8 Core
Memory
16GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
AN - CH8
8.250.000
VNĐ/tháng
CPU
16 Core
Memory
32GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
AN - CH9
16.500.000
VNĐ/tháng
CPU
24 Core
Memory
64GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí

Dịch vụ cộng thêm
Auto backup 75.000 VNĐ/tháng
CPanel 300.000 VNĐ/tháng
Plesk (WebAdmin) 100.000 VNĐ/tháng
Plesk (WebPro) 200.000 VNĐ/tháng
Plesk (WebHost) 300.000 VNĐ/tháng
Mua thêm SSD 50GB – 100.000 VNĐ/tháng
150GB – 300.000 VNĐ/tháng
300GB – 600.000 VNĐ/tháng
700GB – 1.400.000 VNĐ/tháng

Liên hệ số 08 7108 38 86 hoặc qua email sales@annhienco.com.vn để được tư vấn miễn phí

An Nhiên hân hạnh phục vụ Quý khách hàng.