Bảng giá Cloud VPS
AN - CV1
150.000
VNĐ/tháng
CPU
1 Core
Memory
1GB
SSD
20GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Không áp dụng
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
Không áp dụng
AN - CV2
330.000
VNĐ/tháng
CPU
2 Core
Memory
2GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
220.000 VNĐ
AN - CV3
500.000
VNĐ/tháng
CPU
3 Core
Memory
3GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
220.000 VNĐ
AN - CV4
1.200.000
VNĐ/tháng
CPU
4 Core
Memory
4GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
440.000 VNĐ
AN - CV5
1.420.000
VNĐ/tháng
CPU
5 Core
Memory
5GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
440.000 VNĐ
AN - CV6
1.750.000
VNĐ/tháng
CPU
6 Core
Memory
6GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
660.000 VNĐ
AN - CV7
3.750.000
VNĐ/tháng
CPU
8 Core
Memory
16GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
1.000.000 VNĐ
AN - CV8
7.500.000
VNĐ/tháng
CPU
16 Core
Memory
32GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
1.500.000 VNĐ
AN - CV9
15.000.000
VNĐ/tháng
CPU
24 Core
Memory
64GB
SSD
50GB
Bandwidth
100Mb/s
Transfer Datacenter
Không giới hạn
Private Network
Miễn phí
Auto Backup
Dịch vụ cộng thêm
Zpanel
Miễn phí
OS Windows Option
3.000.000 VNĐ

Dịch vụ cộng thêm
IP
(Mua thêm 1/2/4/8/16 IP)
100.000 VNĐ/tháng
Load Balance 200.000 VNĐ/tháng
Image Storage Space 50GB Free, 375.000 VNĐ/100GB/tháng
Auto Backup 100.000 VNĐ/tháng (ổ đĩa 50GB SSD)
300.000 VNĐ/tháng (ổ đĩa 100GB SSD)
500.000 VNĐ/tháng (ổ đĩa 200GB SSD)
800.000 VNĐ/tháng (ổ đĩa 350GB SSD)
1.600.000 VNĐ/tháng (ổ đĩa 750GB SSD)
cPanel 360.000 VNĐ/tháng
Plesk (WebAdmin) 150.000 VNĐ/tháng
Plesk (WebPro) 250.000 VNĐ/tháng
Plesk (WebHost) 360.000 VNĐ/tháng
Mua thêm SSD 50GB – 100.000 VNĐ/tháng
150GB – 300.000 VNĐ/tháng
300GB – 600.000 VNĐ/tháng
700GB – 1.400.000 VNĐ/tháng

Liên hệ số 08 7108 38 86 hoặc qua email sales@annhienco.com.vn để được tư vấn miễn phí

An Nhiên hân hạnh phục vụ Quý khách hàng.