Email Chuyên nghiệp

Bảng giá Email Doanh nghiệp
AN - EMAIL 1
22.000
VNĐ/tháng
Server
Chia sẻ
Số lượng Email
1
Lưu trữ
1GB
Tên miền phụ
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Office
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
SPF – Sender Policy Framework
Webmail
Email Admin Control Panel
AN - EMAIL 2
50.000
VNĐ/tháng
Server
Chia sẻ
Số lượng Email
5
Lưu trữ
5GB
Tên miền phụ
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Office
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
SPF – Sender Policy Framework
Webmail
Email Admin Control Panel
AN - EMAIL 3
100.000
VNĐ/tháng
Server
Chia sẻ
Số lượng Email
10
Lưu trữ
10GB
Tên miền phụ
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Office
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
SPF – Sender Policy Framework
Webmail
Email Admin Control Panel
AN - EMAIL 4
180.000
VNĐ/tháng
Server
Chia sẻ
Số lượng Email
20
Lưu trữ
20GB
Tên miền phụ
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Office
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
SPF – Sender Policy Framework
Webmail
Email Admin Control Panel
AN - EMAIL 5
350.000
VNĐ/tháng
Server
Chia sẻ
Số lượng Email
80
Lưu trữ
80GB
Tên miền phụ
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Office
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
SPF – Sender Policy Framework
Webmail
Email Admin Control Panel
AN - EMAIL 6
999.000
VNĐ/tháng
Server
Server riêng + 01 IP
Số lượng Email
Không giới hạn
Lưu trữ
250GB
Tên miền phụ
5
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Office
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
SPF – Sender Policy Framework
Webmail
Email Admin Control Panel

Liên hệ số 08 66565738 hoặc qua email sales@annhienco.com.vn để được tư vấn miễn phí

An Nhiên hân hạnh phục vụ Quý khách hàng.